Koti > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Mikä on syynä aurinkopaneelien myynnin räjähdysmäiseen kasvuun?

2023-06-29

Viime vuosina hiilineutraaliuden tavoitteen vaikutuksesta vihreän, puhtaan ja kestävän uusiutuvan energian asemaa on jatkuvasti parannettu, ja vähähiilisen ja ympäristöystävällisen elämän käsite on vähitellen tunkeutunut kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Erityisesti Euroopan energiakriisin puhkeamisen yhteydessä länsimaita on edistetty nopeuttamaan puhtaan energian muuntamista ja vähentämään riippuvuuttaan fossiilisten polttoaineiden tuonnista.

 

Kaksinkertaisen vaikutuksen – kaksinkertaisen hiilen vihreän tuuli- ja energiakriisin – vaikutuksesta merentakaisten kuluttajien kysyntä vihreille uusille energiatuotteille on noussut geometrisesti edistäen uusia, nopeasti kehittyviä energiamarkkinoita. Loistavan uuden energiateollisuuden edessä rajat ylittävät yritykset ovat tuoneet mukanaan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.Aurinkopaneelien myynti on kasvanut räjähdysmäisesti uusiutuvan energian kysynnän kasvaessa. Uusiutuvana energialähteenä aurinkopaneelit voivat muuntaa auringonvalon sähköksi, mikä tuo käyttäjille ääretöntä mukavuutta. Mikä siis ajaa aurinkopaneelien myynnin räjähdysmäistä kasvua?

Teknisen tason jatkuva parantaminen

Ensinnäkin aurinkopaneelien myynnin kasvu johtuu pääasiassa niiden teknologian jatkuvasta kehityksestä. Aurinkoteknologian kehittyessä aurinkopaneelien hyötysuhde kasvaa koko ajan, mikä voi tuottaa yhä vakaampaa sähköä. Aiempiin verrattuna aurinkopaneelit eivät toimi vain hämärässä, vaan myös tehokkaammin ja vakaammin.

 

Tällä hetkellä uusiutuvasta energiasta on tullut välttämätön osa maailman energiarakenteessa. Uusimman raportin mukaan uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa, kehitetään laajasti. Uusiutuvan energian maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

Tuotantokustannusten asteittainen vähentäminen

Toiseksi aurinkopaneelien hinta laskee vähitellen, mikä on toinen tärkeä syy sen myynnin kasvuun. Aurinkoteknologian jatkuvalla parantamisella aurinkopaneelien tuotantoprosessia optimoidaan jatkuvasti, ja prosessista on tulossa yhä kypsempi, mikä voi toteuttaa laajamittaisen tuotannon. Tämä alentaa tuotantokustannuksia, kilpailu kiristyy ja hinnat tulevat luonnollisesti perässä. Tämän seurauksena monilla asiakkailla on nyt varaa aurinkopaneelien hintaan, mikä laajentaa aurinkopaneelimarkkinoiden kokoa entisestään.
Vahva tuki energiapolitiikalle

 

Lisäksi uusiutuvan energian politiikan tukeminen on myös yksi tärkeimmistä aurinkopaneelimyynnin kasvua vauhdittavista tekijöistä. Monet maat, erityisesti Euroopan maat, ovat alkaneet toteuttaa puhtaan energian tukipolitiikkaa ja tarjoavat tiettyä taloudellista tukea aurinkoenergialaitteille, kuten aurinkopaneeleille, ja rohkaisevat ihmisiä ottamaan käyttöön uusiutuvan energian. Näiden periaatteiden voimaantulo on antanut vahvan takuun aurinkopaneelien tuotannolle ja myynnille, mikä on edelleen edistänyt sen myynnin kasvua.

 

Kuluttajien kysyntä vauhdittaa kehitystä

 

DHL:n julkaisemien tutkimustietojen mukaan globaalit uusiutuvan energian markkinat nousevat 881,7 miljardiin dollariin vuonna 2020, ja luvun odotetaan nousevan 1 977,6 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Ennusteiden mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana vuosittainen kasvuvauhti kasvaa. maailman vihreän energian markkinoista on noin 8,4 prosenttia.

 

Kaksoishiilen kontekstissa globaalien kuluttajien elämäntavat ja ostoskonseptit muuttuvat hienovaraisesti, ja he kallistuvat vähitellen energiansäästöön ja ympäristönsuojeluun.

 

Kestävän kehityksen tiellä vihreistä kulutustavaroista ja niihin liittyvistä palveluista on tulossa nykyisen kulutuksen valtavirta.

 

Äskettäinen ulkomainen tutkimus osoittaa, että 60 % verkko-ostajista on valmis maksamaan korkeampia hintoja ympäristöystävällisistä tuotteista tai palveluista. Lisäksi yli puolet sanoi, että he luottavat enemmän yrityksiin, jotka sitoutuvat ympäristön kestävään kehitykseen.

 

On huomionarvoista, että energiakriisin puhkeaminen on edelleen edistänyt uuden energiateollisuuden kehitystä. Vuonna 2022 Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin ketjuvaikutuksena energian hinnat nousevat Euroopan maissa pilviin ja maakaasun hinnat nousevat kerran 10-kertaiseksi epidemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna.

 

Energiapulan paineen alaisena eurooppalaiset alkoivat kiihkeästi etsiä tapoja hallita elinkustannuksia, mikä myös stimuloi uusien energiatuotteiden hakumäärien ja myyntiindeksien räjähdysmäistä kasvua tärkeimmillä verkkokaupan alustoilla.

 

Sähköisen kaupankäynnin alustojen, kuten Amazon-alustan, virallisten tietojen mukaan tällä hetkellä myydyimmät uudet energiatuotteet ovat seuraavat kategoriat: aurinkolatauspaneelit, kannettavat energiaa varastoivat virtalähteet, aurinkolamput, aurinkolatausaarteet jne.

 

Omat ainutlaatuiset edut

 

Lopuksi aurinkopaneeleilla on monia etuja, kuten helppo asennus, vakaa käyttö, ympäristönsuojelu ja puhtaus, jotka ovat myös tärkeitä tekijöitä niiden myynnin kasvulle. Muihin uusiutuvan energian laitteisiin verrattuna aurinkopaneelit ovat helppoja asentaa ja niitä voidaan yhdistää ja sovittaa todellisten tarpeiden mukaan, mikä on erittäin kätevää. Samalla aurinkopaneelit ovat vakaasti käytössä ja voivat tuottaa sähköä pitkäksi aikaa, joten ne ovat ihmisten suosiossa. Tärkeintä on, että aurinkopaneelit eivät aiheuta saasteita ympäristölle, mikä on täysin nykyihmisen energiansäästön ja ympäristönsuojelun käsitteen mukaista, joten se on erittäin suosittu.

 

Eri syistä johtuen aurinkopaneelien myyntimäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Joitakin syitä ovat teknologian tason jatkuva parantaminen, kustannusten asteittainen aleneminen, kysyntä markkinoiden ohjaamiseksi, politiikan tuki ja omat ainutlaatuiset edut. Ei ole vaikea kuvitella, että aurinkoteknologian jatkuvan kehityksen ja maailmanlaajuisen vihreän ympäristönsuojelun käsitteen yleistymisen myötä aurinkopaneelien myynti jatkaa kasvuaan, mikä tuo lisää mukavuutta ja mukavuutta ihmisten elämään.